Anunț: Concurs pentru selectarea unui expert național pe subiectul migrației populației din Republica Moldova

19 august, 2021

Termeni de Referință

privind selectarea unui expert național  pe subiectul migrației populației din Republica Moldova

Context:

I.P. Teatrul Republican Muzical-Dramatic “B.P. Hasdeu” din Cahul (în continuare – Teatrul “B.P. Hasdeu” Cahul) implementează proiectul „O vedere de pe pod” sau problema migrației privită prin prisma artei teatrale” (Acord de grant nr. SMD70021GR3071 din 16.06.2021), finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova prin Programul de mici granturi în domeniul culturii (Cultural Small Grants Program). Scopul proiectului este abordarea prin intermediul teatrului a problemei migrației populației din Republica Moldova, prin montarea și prezentarea inovativă, utilizând noile tehnologii informaționale, a unei piese din dramaturgia americană contemporană. Obiectivele proiectului sunt: 1) Promovarea valorilor culturii americane și dezvoltarea repertoriului de spectacole ale Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul prin montarea piesei „Vedere de pe pod” semnată de dramaturgul american Arthur Miller; 2) Abordarea problemei migrației internaționale și consecințelor acesteia pentru societatea moldovenească prin intermediul a 5 reprezentații teatrale însoțite de discuții publice, cu participarea on-line a cetățenilor Republicii Moldova din diasporă; 3) Lărgirea audienței de spectatori a Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul și prezentarea spectacolului în principalele orașe din Moldova și on-line pentru diaspora moldovenească; 4) Consolidarea capacităților tehnice ale Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul prin dotarea cu echipament media și IT pentru transmiterea on-line (live) a reprezentațiilor teatrale. Proiectul este actual și interesant în același timp deoarece abordează prin intermediul unei inițiative culturale fenomenul migrației populației din Republica Moldova, care este o problemă definitorie a societății moldovenești din ultimii 30 de ani. Inovația de bază a proiectului este utilizarea noilor tehnologii informaționale pentru organizarea și transmisia live a reprezentațiilor teatrale.

Obiectiv:

Pentru realizarea Obiectivului 2 al proiectului „O vedere de pe pod” sau problema migrației privită prin prisma artei teatrale”, Teatrul “B.P. Hasdeu” Cahul anunță concurs pentru identificarea și contractarea unui expert național pe subiectul migrației populației din Republica Moldova.

Sarcinile expertului:

Expertul va organiza și va modera șase discuții publice pe subiectul migrației internaționale și consecințelor acestui fenomen pentru societatea moldovenească, cu participarea actorilor și spectatorilor din Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova din dasporă. Discuțiile publice vor însoți 6 evenimente din cadrul proiectului, anume: o conferința de deschidere a proiectului și cinci reprezentații teatrale ale spectacolului „O vedere de pe pod”, care vor avea loc în orașele Cahul, Chișinău, Comrat, Bălți și Ungheni, cu transmiterea on-line (live) pentru diaspora moldovenească de pretutindeni.

Expertul va realiza aceste sarcini timp de 6 zile de muncă, în perioada 18 octombrie – 24 decembrie 2021.

Cerințe fată de candidați:

  • Studii universitare de licență în domeniul sociologiei, economiei, administrației publice, științelor poltice sau în alte domenii relevante;
  • Cunoașterea legislației naționale și a dreptului internațional privind migrația și statutul migrantului;
  • Cunoașterea fenomenului migrației populației din Republica Moldova, precum și a problemelor diasporei moldovenești;
  • Experiență de lucru în calitate de expert național / consultant în domeniul migrației internaționale a populației, implicit a migrației populației din Republica Moldova;
  • Abilități: abilități de moderare a discuțiilor publice, comunicare eficientă, relaționare și organizare; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Power Point, platforme de sesiuni/conferințe online etc.);
  • Atitudini / comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:
Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

  1. CV-ul candidatului;
  2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
  3. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de lucru);
  4. Oferta financiară (fără indicarea cheltuielilor de transport care vor fi acoperite de Teatrul B.P. Hasdeu” Cahul din bugetul proiectului).

Termenul limită de prezentare a ofertei: 29 august 2021

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

Persoană de contact:

Vitalie Ponomariov, consilier proiecte și promovare imagine

Share