Anunț: Concurs pentru selectarea unei companii media / organizații media

24 august, 2021

Termeni de Referință privind selectarea unei companii / organizații media care prestează servicii de live streaming a evenimentelor

Context:

I.P. Teatrul Republican Muzical-Dramatic “B.P. Hasdeu” din Cahul (în continuare – Teatrul “B.P. Hasdeu” Cahul) implementează proiectul „O vedere de pe pod” sau problema migrației privită prin prisma artei teatrale” (Acord de grant nr. SMD70021GR3071 din 16.06.2021), finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova prin Programul de mici granturi în domeniul culturii (Cultural Small Grants Program). Scopul proiectului este abordarea prin intermediul teatrului a problemei migrației populației din Republica Moldova, prin montarea și prezentarea inovativă, utilizând noile tehnologii informaționale, a unei piese din dramaturgia americană contemporană. Obiectivele proiectului sunt: 1) Promovarea valorilor culturii americane și dezvoltarea repertoriului de spectacole ale Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul prin montarea piesei „O vedere de pe pod” semnată de dramaturgul american Arthur Miller; 2) Abordarea problemei migrației internaționale și consecințelor acesteia pentru societatea moldovenească prin intermediul a 5 reprezentații teatrale însoțite de discuții publice, cu participarea on-line a cetățenilor Republicii Moldova din diasporă; 3) Lărgirea audienței de spectatori a Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul și prezentarea spectacolului în principalele orașe din Moldova și on-line pentru diaspora moldovenească; 4) Consolidarea capacităților tehnice ale Teatrului “B.P. Hasdeu” din Cahul prin dotarea cu echipament media și IT pentru transmiterea on-line (live) a reprezentațiilor teatrale. Proiectul este actual și interesant în același timp deoarece abordează prin intermediul unei inițiative culturale fenomenul migrației populației din Republica Moldova, care este o problemă definitorie a societății moldovenești din ultimii 30 de ani. Inovația de bază a proiectului este utilizarea noilor tehnologii informaționale pentru organizarea și transmisia live a reprezentațiilor teatrale.

Obiectiv:

În vederea realizării activităților proiectului (Activitatea 2.1. Organizarea premierei spectacolului „O vedere de pe pod”; Activitatea 3.1. Conferința de deschidere), Teatrul “B.P. Hasdeu” Cahul anunță concurs pentru identificarea și contractarea unei companii / organizații media care prestează servicii de live streaming.

Detalii privind lista de sarcini:

Compania / organizația media selectată va transmite on-line (live) și va înregistra video două evenimente în cadrul proiectului:

 • Conferința de deschidere a proiectului;
 • Premiera spectacolului „O vedere de pe pod” care va fi însoțită de discuții publice pe subiectul migrației internaționale și consecințelor acestui fenomen pentru societatea moldovenească.

Ambele evenimente vor avea loc la Cahul și vor fi transmise live pentru diaspora moldovenească. Timpul mediu estimat pentru fiecare eveniment este de 2,5 ore. Filmarea va fi realizată cu 3 camere concomitent.

 Condiții pentru participarea la concurs:

 1. Experiență relevantă în prestarea serviciilor de live streaming și de înregistrare video a evenimentelor culturale (reprezentații teatrale, concerte etc.);
 2. Capacitate organizațională și echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;
 3. Personal cu pregătire și experiență necesară;
 4. Disponibilitatea de realizare a transmisiunilor on-line (live) pe pagina de Facebook și canalul de YouTube ale Teatrului “B.P. Hasdeu” Cahul;
 5. Responsabilitate, corectitudine, deschidere și conlucrare cu echipa de proiect.

 Dosarul de aplicare va conține:

 1. Profilul / CV-ul companiei media;
 2. Portofoliul cu 3 exemple concrete relevante de prestare a serviciilor de live streaming și de înregistrare video a evenimentelor culturale;
 3. Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 4. Oferta tehnică incluzând specificațiile echipamentului tehnic;
 5. CV-ul persoanei responsabile de prestarea nemijlocită a serviciilor;
 6. Oferta financiară și termenele de executare. Oferta financiară va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. Ea va inlcude plata per oră servicii de live streaming și de înregistrare video.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 6 septembrie 2021, ora 17:00

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

Persoană de contact:

Vitalie Ponomariov, consilier proiecte și promovare imagine

*Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Share