Despre Noi

Istoric

Fondat în temeiul ordinului nr.102 din 25 martie 1987 al ministrului Culturii al RSS Moldovenești, Teatrul Republican Muzical-Dramatic din Cahul,  „având statut identic celorlalte teatre, trebui să sistematizeze și să sintetizeze totalitatea funcțiilor exercitate de acestea, devenind astfel… un complex de teatre: de păpuși, pentru copii și adolescenți, pentru tineri și pentru adulți; un teatru tradițional, conformat opțiunilor publicului din spațiul său de activitate, dar și unul care-și asumă riscurile experimentului; un teatru de comedie, un teatru de dramă, un teatru de miniaturi”…  („Moldova Suverană”, 28 februarie 1996).

Conform deciziei din 30 mai 1987 a Comitetului executiv al Consiliului Orășenesc, teatrul a fost amplasat în fosta Casă de Cultură – o clădire abandonată după inaugurarea, în 1984, a Palatului Culturii.

Spectacolul inaugural („Muntele și valea” după comedia „Trei crai de la răsărit” de B.P.Hasdeu) s-a produs pe 17 octombrie 1987. Prin Hotărârea nr.179 din 4 iulie 1988 a Consiliului de Miniștri al RSSM, teatrului i-a fost conferit numele lui B.P.Hasdeu.

Pe 14 iulie 1998, o comisie constituită din experți în domeniu a constatat că „pereții portanți și tavanul au fisuri de 80-100 mm apărute în rezultatul ridicării apelor freatice”;  pe 1 august, Ministerul Culturii a dispus că „exploatarea clădirii teatrului se interzice categoric”.

În temeiul  Hotărârii nr.131 din 15 februarie 2000, Guvernul R.Moldova a alocat 100 mii de lei pentru restaurarea filialei de pe str.31 august 9 „b” – sediul fostei Judecătorii Populare oferit teatrului prin decizia din 27 septembrie 1991 a Primăriei orașului. Noua sală de spectacole a fost inaugurată pe 18 februarie 2002.

Pe 17 octombrie 2012, teatrul și-a marcat cea de a 25-ea aniversare. În Diploma de gradul I decernată de către Guvernul R.Moldova, a fost apreciată „activitatea prodigioasă în dezvoltarea și promovarea artei teatrale”, iar în amplul mesaj al Parlamentului republicii a fost relevat faptul că Teatrul „B.P.Hasdeu” s-a remarcat “datorită capacităților excelente de adaptare la preferințele și specificul publicului, responsabilității și abnegației în promovarea și valorificarea dramaturgiei naționale și universale, a celei clasice și moderne”, el fiind „printre puținele din țară, care și-a asumat cu toată responsabilitatea misiunea nobilă de promovare a artei dramatice în mediile rurale”.

Pe 10 octombrie 2014, în prezența prim-miniștrilor R.Moldova și României, Iurie Leancă și Victor Ponta, ministrul Culturii al R.Moldova, Monica Babuc, și ministrul de Externe al României, Titus Corlățeanu, au semnat la Cahul Memorandumul privind construirea unui nou sediu al teatrului, pentru edificarea căruia Guvernul României a alocat 800 mii de euro. Lucrările de construcție au fost inițiate, oficial, pe 25 februarie 2016, termenul realizării proiectului – 25 de luni.

Ca și în 2007, când au fost marcate două decenii de activitate, în perioada 16-20 octombrie 2017, cu prilejul celei de a 30-a aniversări a Muzical-Dramaticului „B.P.Hasdeu”, s-a desfășurat o Săptămână de Teatru, în cadrul căreia au evoluat trupe importante din R.Moldova și România. Diploma de Onoare semnată de către Președintele Republicii, Igor Dodon, a fost conferită „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei teatrale, pentru contribuția în propagarea valorilor moral-spirituale, succese în activitatea de creație”. În cadrul  manifestărilor aniversare din 2012 și 2017, au fost lansate cărțile „O stagiune de un sfert de secol” și, respectiv, „Trei decenii de teatru la Cahul” semnate de către Alexandru Manoil.

Pe parcursul celor trei decenii, în palmaresul trupei au fost consemnate trei premii pentru cele mai bune roluri masculine decernate în cadrul Galelor UNITEM din 1992, 2008 și 2013, un premiu pentru cel mai bun rol feminin central (2001), șase – pentru cele mai reușite roluri masculine de planul doi, patru – pentru cele mai concludente roluri similare feminine, la compartimentele în cauză ale celei mai importante manifestări teatrale din R.Moldova actorii cahuleni fiind nominalizați în repetate rânduri. Notorii în mediile teatrale sunt Maestrii în Artă Aurica Țurcanu și Gheorghe Mândru, Artiștii Emeriți Oleg Mereoară,  Rodica Ciobanu, Tudor Andriuță și Ion Furnică, actorii Costel Mocanu, Cezara Petrioglu, Diana Mititelu, Nadejda Donea, Oleg Cășuneanu, Alina Carp, Viorica Leonte.

Repertoriul ne dezvăluie personalitatea

Individualitatea oricărui teatru este determinată decisiv de repertoriu – expresia unor obiective și a unor principii estetice validate prin criteriile de selectare a pieselor, prin modalițățile de transpunere scenică a acestora, prin maniera de joc a actorilor etc.

Pe cât  e de adecvat și de armonizat repertoriul actual al Teatrului „B.P.Hasdeu”, să judece spectatorii noștri – cei relativ permanenți și nu ocazionali. Chiar dacă respectivul program de activitate depinde de componența și de configurația trupei, în special de omogenitatea ei, chiar dacă el trebuie elaborat și în funcție de posibilitățile tehnico-materiale disponibile, inclusiv de dimensiunile scenei și de dotarea ei, chiar dacă un factor poate că și adiacent, dar care de asemenea trebuie luat în considerație, îl constituie publicul din spațiul nostru de activitate, cu predilecțiile-i teatrale oarecum difuze, am tins să avem un repertoriu pe cât de echilibrat, pe atât de divers. De aceea și avem pe afișe piese din dramaturgia noastră clasică ce constituie,  conform celebrului exeget al artei dramatice, V.Silvestru, „un element de specificitate a teatrului”, piese semnate de dramaturgi cunoscuți de peste hotare, precum și de autori de pe ambele maluri ale Prutului – Dumitru Matcovschi, Tudor Popescu, Mihai Prepeliță, Ion Iachim, Ion Sapdaru.

E o diversitate ce o scontăm și prin aplicarea mai multor stiluri regizorale, spectacolele din repertoriul curent al teatrului fiind puse în scenă de către Artistul Poporului Emil Gaju, Maestrii în artă Nelly Cozaru și Anatol Burlacu, Artistul Emerit Victor Ignat, precum și de subsemnatul. Așijderi procedăm și în cazul spectacolelor pentru copii, ele fiind realizate de către Artistul Poporului Anatol Răcilă, Maeștrii în Artă Alina Țurcanu și Valeriu Josan, Artiștii Emeriți Oleg Mereoară și Rodica Ciobanu, precum și de menționatul Victor Ignat.

Vizionare plăcută!

Gheorghe Mândru, directorul teatrului